Skip to main content

Consultanță

Servicii Funerale Oradea

AJUTORUL DE ÎNMORMÂNTARE

Ajutor de deces pentru anul 2024 este 7.567 lei sau 3784 lei ca membru de familie. Acesta se acordă INDIFERENT de cuantumul cheltuielilor de înmormântare!
PLATA SERVICIILOR se poate efectua DUPĂ ÎNCASAREA ajutorului de înmormântare!
Când se acordă Ajutorul de Înmormântare?
În cazul decesului unui pensionar, asigurat în baza unui contract de muncă sau ca membru de familie care nu a fost pensionar sau angajat.
Cine beneficiază de Ajutorul de Înmormântare?
Soțul supraviețuitor, Copilul, Părintele Tutorele, Curatorul sau orice persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile de înmormântare, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor mai sus menționate.

Acte necesare:

Cerere tip click aici  
Dovada cheltuielilor de înmormântare – se eliberează de către noi.
Certificat de Deces (original și copie xerox) – acesta se eliberează de către Primăria de care aparține localitatea în care a avut loc decesul. Pentru eliberarea acestuia, este nevoie de Certificatul Constatator al Decesului emis de către un medic constatator, de actul de identitate în original al persoanei decedate și de actele de stare civilă (care dovedesc gradul de relaționare) ale celui care solicită eliberarea Certificatului de Deces.
Actul de identitate al solicitantului (copie xerox).
Actele de stare civilă ale solicitantului – pentru a dovedi gradul de rudenie cu persoana decedată.
PENTRU DECEDAȚI PENSIONARI: Cupon de pensie al persoanei decedate (copie xerox) – nu contează luna din care este.
PENTRU DECEDAȚI ANGAJAȚI: Adeverință de la locul de muncă (să ateste că era angajat cu contract de muncă la data decesului), REVISAL (original).
PENTRU DECEDAȚI NEASIGURAȚI (pentru care solicită Ajutorul de Deces un membru de familie asigurat): cuponul de pensie al solicitantului (copie xerox) / adeverință de la locul de muncă.

In Memoriam Oradea

PENSIA DE URMAȘ

Cine beneficiază de pensia de urmaș?
1.Copiii persoanei decedate: cu vârsta de până la 16 ani,
Elevi / studenți cu vârsta de până la 26 de ani, cu un anumit grad de invaliditate.

2. Soțul supraviețuitor

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați la sediul nostru sau telefonic.

INDEMNIZAȚIE DE HANDICAP

Indemnizația de handicap se acordă, în mod normal, tot cu o lună în urmă. În momentul decesului, sunteți îndreptățiți, fiind rudă a persoanei decedate, să primiți contravaloarea cuponului de indemnizație de handicap pe ultima lună!

În acest sens, veți avea nevoie de FACTURA FISCALĂ eliberată de către firma noastră și O COPIE XEROX C.I. a titularului facturii. Cu acestea, va trebui să mergeți, personal, pe str. Feldioarei nr. 13 la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI.

PENSIE MILITARA/PENSIE DE VETERAN

Legat de aceste tipuri de pensie (restante), veți primi informații la sediul firmei noastre.
In Memoriam Oradea